Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng .
13.10.2021

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã xây dựng kế hoạch số 187-KH/ĐU-VTHN ngày 05/10/2021 tổ chức, triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 


Chiều ngày 08/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã tổ chức học tập qua băng ghi hình tại hội trường Công ty với thành phần tham gia là các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc.

.
Tại lớp học qua băng ghi hình, Giáo sư, Tiến Sĩ Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận trung ương đã truyền đạt các nội dung cơ bản của chuyên đề. Thông qua việc học tập chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mực tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã xác định.
.
Phát biểu kết luận tại buổi học qua băng ghi hình, Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức và thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển Công ty trong sạch, vững mạnh…


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=347

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com