Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/mainfile.php on line 118 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/modules.php on line 29 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/db/mysql.php on line 138 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/modules.php on line 76 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/modules.php on line 76 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/db/mysql.php on line 138 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 627 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 629 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 631 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 633 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 636 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/hanoizoo/domains/hanoizoo.com/public_html/vuonthuhanoi/2009/en/includes/functions/functions.php on line 719 Hanoizoo - CAO CÁT BỤNG TRẮNG
Hanoizoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/en

CAO CÁT BỤNG TRẮNG
13.10.2009

Tên khoa học: Anthracoceros malabricus.
Bộ: Sả
Họ: Hồng Hoàng (Bucerotidae)


Phân bố: Cao cát là loài phân bố rộng ở các nước Đông Nam Á. ở nước ta gặp chúng khắp các vùng rừng.

Sinh thái và Sinh học: Chúng thường làm tổ trong các hốc cây, mỏ to và rất khoẻ. Chúng ăn các loại quả cây. Chúng có cổ dài và mỏ dài rất thích hợp cho việc ăn quả ở các cành cây cao.
URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/en/modules.php?name=News&op=viewst&sid=191

© Hanoizoo contact: apmvn@yahoo.com